Quyết định về việc giao ông Phạm Việt Dũng làm Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.