Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty làm việc với Chi bộ Trung tâm ĐTHL nghiệp vụ quản lý bay