Lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài ngành Hàng không đến chúc Tết Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam