Những người 'giấu mặt' quyền lực sau các chuyến bay