VATM và Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác