Tháp không lưu sân bay Long Thành vượt tiến độ, cao hơn 72m