VATM: Tham dự cuộc họp triển khai dự án xây dựng Cảng hàng không Lào Cai.