Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam mang “Tết yêu thương” đến với các gia đình, em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn