Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Quân chủng Phòng không-Không quân phối hợp triển khai nhiệm vụ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024)