Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy năm 2024