Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013