Tin hoạt động các đơn vị

Thành lập Tổ An toàn Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

Thành lập Tổ An toàn Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

“Các thành viên trong Tổ An toàn sẽ nỗ lực nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ để góp phần đảm bảo an toàn trong việc cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không của Trung tâm” - Đó là... Xem chi tiết
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy  cho CB-CNV trong năm 2013

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy cho CB-CNV trong năm 2013

Nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, ngày 24/07/2013, Văn phòng Tổng công ty đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác PCCC cho CB-CNV khối Cơ quan và... Xem chi tiết