Đảng ủy VATM sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và công bố, trao Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng uỷ