Đào tạo huấn luyện

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-QS ngày 14/8/2013 của Ban Chỉ huy Quân sự Tổng công ty, đã có 98 học viên là những cán bộ, đảng viên và công nhân viên lao động tiêu biểu thuộc các cơ quan, đơn... Xem chi tiết
THÔNG BÁO: Chương trình kiểm tra tiếng Anh đối tượng tuyển dụng để đào tạo Kiểm soát viên không lưu năm 2013

THÔNG BÁO: Chương trình kiểm tra tiếng Anh đối tượng tuyển dụng để đào tạo Kiểm soát viên không lưu năm 2013

Hội đồng tuyển dụng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo Chương trình kiểm tra trình độ tiếng Anh đối tượng tuyển dụng để đào tạo Kiểm soát viên không lưu năm 2013 Xem chi tiết
Thành lập Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay

Thành lập Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay

Ngày 5 tháng 06 năm 2013 Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay đã ban hành Quyết định số 253/QĐ-HĐTV về việc Thành lập Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay. Xem chi tiết