Đào tạo huấn luyện

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam khai giảng lớp học “Bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khoá K10”

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam khai giảng lớp học “Bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khoá K10”

Sáng ngày 12/06/2012, tại trụ sở Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đã diễn ra lễ khai giảng lớp học “Bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khoá K10”. Khoá học gồm 39 học viên... Xem chi tiết
Khai giảng khóa đào tạo kiểm soát viên không lưu K18N1

Khai giảng khóa đào tạo kiểm soát viên không lưu K18N1

Ngày 1 tháng 6 năm 2012, Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo “Kiểm soát Không lưu K18N1” – trình độ Trung cấp nghề. Xem chi tiết
Kết quả công tác huấn luyện chuyển đổi sang Kế hoạch bay và  điện văn Không lưu mới

Kết quả công tác huấn luyện chuyển đổi sang Kế hoạch bay và điện văn Không lưu mới

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng không về thực hiện công tác chuyển đổi sang kế hoạch bay và điện văn không lưu mới, Ban chỉ đạo chuyển đổi của Tổng công ty đã tổ chức đánh giá các tác động... Xem chi tiết
Kế hoạch thu hút, đào tạo và sử dụng nhân tài của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Kế hoạch thu hút, đào tạo và sử dụng nhân tài của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Ngày 06/3/2012, Hội đồng Thành viên đã thông qua kế hoạch thu hút, đào tạo và sử dụng nhân tài của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam Xem chi tiết
Huấn luyện chuyển đổi sang kế hoạch bay và điện văn không lưu mới

Huấn luyện chuyển đổi sang kế hoạch bay và điện văn không lưu mới

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng không tại văn bản số 2514/CHK-QLHĐB ngày 24 tháng 06 năm 2011 về việc triển khai kết quả Hội nghị ICAO về mẫu kế hoạch bay và điện văn không lưu mới, Tổng... Xem chi tiết