Đoàn công tác Bộ GTVT kiểm tra dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ quản lý bay” thuộc dự án “Cảng HKQT Long Thành”