Đoàn công tác VATM đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1