Đóng cửa đường cất hạ cánh 25R tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất để sửa chữa