Quyết định về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Văn Thăng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Chi tiết xem tại đây.