Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật – Công ty Quản lý bay miền Trung tham gia lắp đặt hệ thống R&S VCS-4G cho Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh