VATM: Phê duyệt danh mục mối nguy hiểm lĩnh vực kỹ thuật Thông tin – Dẫn đường – Giám sát và điện nguồn