Đào tạo huấn luyện

VATM: Tổ chức Hội thảo giới thiệu về chương trình tuyển chọn học viên để đào tạo Kiểm soát viên không lưu tại New Zealand bằng kinh phí tự túc

VATM: Tổ chức Hội thảo giới thiệu về chương trình tuyển chọn học viên để đào tạo Kiểm soát viên không lưu tại New Zealand bằng kinh phí tự túc

Tiếp tục thực hiện Đề án xã hội hóa đào tạo Kiểm soát viên không lưu, từ ngày 6- 8 tháng 2 năm 2017, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã phối hợp với Công ty Airways New Zealand tổ chức... Xem chi tiết
VATM: tổ chức khóa đào tạo kiến thức cơ bản ISO 9001:2015, xây dựng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

VATM: tổ chức khóa đào tạo kiến thức cơ bản ISO 9001:2015, xây dựng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 28 - 29 tháng 12 năm 2016, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức khóa đào tạo kiến thức cơ bản ISO 9001:2015 và đào tạo xây dựng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng... Xem chi tiết
VATM: Tổ chức khóa học nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu

VATM: Tổ chức khóa học nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu

Trong 03 ngày từ 22 đến 26 tháng 12 năm 2016, Tổng công ty đã tổ chức khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu cho 81 học viên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên thuộc các Ban Quản... Xem chi tiết
VATM: Tổ chức các khóa đào tạo “Nâng cao trình độ Kiểm soát đường dài, Kiểm soát tiếp cận và Kiểm soát tại sân”

VATM: Tổ chức các khóa đào tạo “Nâng cao trình độ Kiểm soát đường dài, Kiểm soát tiếp cận và Kiểm soát tại sân”

Tháng 10,11 năm 2016, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện Nghiệp vụ Quản lý bay đã tổ chức ba khóa đào tạo cho 36 Kiểm soát viên không lưu từ các Trung tâm kiểm soát đường dài, Tiếp cận- tại... Xem chi tiết
VATM: Tổ chức khóa huấn luyện Thiết kế phương thức bay bằng thiết bị

VATM: Tổ chức khóa huấn luyện Thiết kế phương thức bay bằng thiết bị

Từ ngày 17/10/2016 đến 9/12/2016: Khóa huấn luyện Thiết kế phương thức bay bằng thiết bị đã được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo – huấn luyện Nghiệp vụ Quản lý bay. Xem chi tiết