Đào tạo huấn luyện

Khai giảng khóa học Kỹ năng tổ chức và quản lý đào tạo chuyên đề “ Kỹ năng đánh giá, đàm phán lựa chọn đối tác và giáo viên giảng dạy”

Khai giảng khóa học Kỹ năng tổ chức và quản lý đào tạo chuyên đề “ Kỹ năng đánh giá, đàm phán lựa chọn đối tác và giáo viên giảng dạy”

Ngày 24/7/2018, Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khai giảng khóa học Kỹ năng tổ chức và quản lý đào tạo chuyên đề “Kỹ năng đánh giá, đàm phán lựa chọn đối tác và... Xem chi tiết
Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay 5 năm xây dựng và phát triển

Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay 5 năm xây dựng và phát triển

Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay (Trung tâm ĐT-HL) được thành lập theo Quyết định số 253/QĐ-HĐTV ngày 05/6/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;... Xem chi tiết
Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay khai giảng khóa đào tạo bổ sung cho các học viên đã hoàn thành đào tạo cơ bản kiểm soát viên không lưu tại New Zealand

Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay khai giảng khóa đào tạo bổ sung cho các học viên đã hoàn thành đào tạo cơ bản kiểm soát viên không lưu tại New Zealand

Sáng 07/05/2018, Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã tổ chức khai giảng Khóa đào tạo bổ sung dành cho học viên đã hoàn thành khóa đào tạo Kiểm soát Tiếp cận- Tại sân tại... Xem chi tiết