Đào tạo huấn luyện

VATM: Kiểm tra đánh giá năng lực cho các ứng viên dự tuyển chương trình đào tạo KSVKL tại Newzealand năm 2017

VATM: Kiểm tra đánh giá năng lực cho các ứng viên dự tuyển chương trình đào tạo KSVKL tại Newzealand năm 2017

Triển khai kế hoạch tuyển chọn học viên đào tạo kiểm soát viên không lưu tại nước ngoài bằng kinh phí tự túc năm 2017, tháng 3 năm 2017 Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phối hợp với Trung... Xem chi tiết
VATM: Ban hành Quy chế Quản lý Đào tạo - Huấn luyện

VATM: Ban hành Quy chế Quản lý Đào tạo - Huấn luyện

Ngày 20/2/2017, Tổng Giám đốc Phạm Việt Dũng đã ký Quyết định ban hành Quy chế Quản lý Đào tạo - Huấn luyện của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Quy chế gồm 9 Chương, 40 Điều quy định quy... Xem chi tiết