Đào tạo huấn luyện

Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay 5 năm xây dựng và phát triển

Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay 5 năm xây dựng và phát triển

Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay (Trung tâm ĐT-HL) được thành lập theo Quyết định số 253/QĐ-HĐTV ngày 05/6/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;... Xem chi tiết
Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay khai giảng khóa đào tạo bổ sung cho các học viên đã hoàn thành đào tạo cơ bản kiểm soát viên không lưu tại New Zealand

Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay khai giảng khóa đào tạo bổ sung cho các học viên đã hoàn thành đào tạo cơ bản kiểm soát viên không lưu tại New Zealand

Sáng 07/05/2018, Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã tổ chức khai giảng Khóa đào tạo bổ sung dành cho học viên đã hoàn thành khóa đào tạo Kiểm soát Tiếp cận- Tại sân tại... Xem chi tiết
Tăng cường công tác huấn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ làm công tác bảo đảm hoạt động bay

Tăng cường công tác huấn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ làm công tác bảo đảm hoạt động bay

Ngày nay, khoa học kỹ thuật, công nghệ phát triển như vũ bão làm cho lực lượng sản xuất thay đổi lớn mạnh. Quan hệ quốc tế nói chung và quan hệ quốc tế về kinh tế nói riêng không còn bó hẹp... Xem chi tiết