Đào tạo huấn luyện

Cục Hàng không Việt Nam công bố kết luận thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành hàng không, về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Cục Hàng không Việt Nam công bố kết luận thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành hàng không, về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Sáng ngày 06/9/2017, tại Trụ sở Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức lễ công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành đối với Trung tâm Đào tạo -... Xem chi tiết
VATM: Tổ chức huấn luyện nâng cao về SMS và Phổ biến nâng cao văn hóa an toàn

VATM: Tổ chức huấn luyện nâng cao về SMS và Phổ biến nâng cao văn hóa an toàn

Thực hiện kết luận Hội nghị Ban chỉ đạo an toàn của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam Quý I năm 2017 về phương hướng, giải pháp cấp bách về an toàn, trong tháng 7, 8, 9 năm 2017, Tổng công... Xem chi tiết
Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện triển khai Chương trình bồi dưỡng huấn luyện viên và nghiệp vụ sư phạm

Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện triển khai Chương trình bồi dưỡng huấn luyện viên và nghiệp vụ sư phạm

Trong tháng 8 năm 2017 Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã tổ chức 02 khóa bồi dưỡng Huấn luyện viên và Nghiệp vụ sư phạm cho các giáo viên nội bộ, với số lượng 58 học... Xem chi tiết
Khai giảng khóa huấn luyện “Khai thác bảo dưỡng hệ thống xử lý và chuyển điện văn hàng không AMHS cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam”

Khai giảng khóa huấn luyện “Khai thác bảo dưỡng hệ thống xử lý và chuyển điện văn hàng không AMHS cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam”

Ngày 27/7/2017, Trung tâm Huấn luyện CNS- Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay đã tổ chức 02 lớp huấn luyện đầu tiên cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tại 02 khu vực Công ty TNHH Kỹ thuật... Xem chi tiết