Đào tạo huấn luyện

VATM: Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị- Hành chính K50

VATM: Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị- Hành chính K50

Sáng 21/11/2017, trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị- Hành chính khóa 50 tại trụ sở... Xem chi tiết
Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay triển khai dự án Đào tạo trực tuyến và thư viện điện tử

Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay triển khai dự án Đào tạo trực tuyến và thư viện điện tử

Ngày 20/9/2017, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã ban hành Quyết định số 4736/QĐ-QLB phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến (Online)... Xem chi tiết
Cục Hàng không Việt Nam công bố kết luận thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành hàng không, về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Cục Hàng không Việt Nam công bố kết luận thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành hàng không, về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Sáng ngày 06/9/2017, tại Trụ sở Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức lễ công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành đối với Trung tâm Đào tạo -... Xem chi tiết
VATM: Tổ chức huấn luyện nâng cao về SMS và Phổ biến nâng cao văn hóa an toàn

VATM: Tổ chức huấn luyện nâng cao về SMS và Phổ biến nâng cao văn hóa an toàn

Thực hiện kết luận Hội nghị Ban chỉ đạo an toàn của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam Quý I năm 2017 về phương hướng, giải pháp cấp bách về an toàn, trong tháng 7, 8, 9 năm 2017, Tổng công... Xem chi tiết