Đào tạo huấn luyện

VATM: Ban hành quyết định phê duyệt giáo trình huấn luyện năng định nhân viên Đánh tín hiệu tàu bay

VATM: Ban hành quyết định phê duyệt giáo trình huấn luyện năng định nhân viên Đánh tín hiệu tàu bay

Ngày 1 tháng 12 năm 2016, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam Phạm Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 7781/QĐ-QLB về việc phê duyệt giáo trình huấn luyện năng định nhân viên... Xem chi tiết
Khai giảng khóa huấn luyện cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên kỹ thuật Công ty Quản lý bay miền Nam

Khai giảng khóa huấn luyện cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên kỹ thuật Công ty Quản lý bay miền Nam

Ngày 29/11/2016, tại trụ sở Công ty Quản lý bay miền Nam, Trung tâm Huấn luyện CNS tổ chức khai giảng khóa huấn luyện Cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên kỹ thuật CNS của Tổng công ty... Xem chi tiết
VATM: Tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

VATM: Tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2016, nhằm nâng cao năng lực Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình của Tổng công ty, Ban Tổ chức cán bộ - Lao động kết hợp với Trung tâm bồi dưỡng cán... Xem chi tiết
Phê duyệt Đề án Phát triển Trung tâm Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay

Phê duyệt Đề án Phát triển Trung tâm Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay

Ngày 29/8/2016, Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã phê duyệt Đề án “Phát triển Trung tâm Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đến năm 2020, định hướng đến năm... Xem chi tiết