Đào tạo huấn luyện

Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện triển khai Chương trình bồi dưỡng huấn luyện viên và nghiệp vụ sư phạm

Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện triển khai Chương trình bồi dưỡng huấn luyện viên và nghiệp vụ sư phạm

Trong tháng 8 năm 2017 Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã tổ chức 02 khóa bồi dưỡng Huấn luyện viên và Nghiệp vụ sư phạm cho các giáo viên nội bộ, với số lượng 58 học... Xem chi tiết
Khai giảng khóa huấn luyện “Khai thác bảo dưỡng hệ thống xử lý và chuyển điện văn hàng không AMHS cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam”

Khai giảng khóa huấn luyện “Khai thác bảo dưỡng hệ thống xử lý và chuyển điện văn hàng không AMHS cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam”

Ngày 27/7/2017, Trung tâm Huấn luyện CNS- Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay đã tổ chức 02 lớp huấn luyện đầu tiên cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tại 02 khu vực Công ty TNHH Kỹ thuật... Xem chi tiết
VATM: Kiểm tra đánh giá năng lực cho các ứng viên dự tuyển chương trình đào tạo KSVKL tại Newzealand năm 2017

VATM: Kiểm tra đánh giá năng lực cho các ứng viên dự tuyển chương trình đào tạo KSVKL tại Newzealand năm 2017

Triển khai kế hoạch tuyển chọn học viên đào tạo kiểm soát viên không lưu tại nước ngoài bằng kinh phí tự túc năm 2017, tháng 3 năm 2017 Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phối hợp với Trung... Xem chi tiết