Đào tạo huấn luyện

VATM: Tổ chức khóa học nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu

VATM: Tổ chức khóa học nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu

Trong 03 ngày từ 22 đến 26 tháng 12 năm 2016, Tổng công ty đã tổ chức khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu cho 81 học viên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên thuộc các Ban Quản... Xem chi tiết
VATM: Tổ chức các khóa đào tạo “Nâng cao trình độ Kiểm soát đường dài, Kiểm soát tiếp cận và Kiểm soát tại sân”

VATM: Tổ chức các khóa đào tạo “Nâng cao trình độ Kiểm soát đường dài, Kiểm soát tiếp cận và Kiểm soát tại sân”

Tháng 10,11 năm 2016, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện Nghiệp vụ Quản lý bay đã tổ chức ba khóa đào tạo cho 36 Kiểm soát viên không lưu từ các Trung tâm kiểm soát đường dài, Tiếp cận- tại... Xem chi tiết
VATM: Tổ chức khóa huấn luyện Thiết kế phương thức bay bằng thiết bị

VATM: Tổ chức khóa huấn luyện Thiết kế phương thức bay bằng thiết bị

Từ ngày 17/10/2016 đến 9/12/2016: Khóa huấn luyện Thiết kế phương thức bay bằng thiết bị đã được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo – huấn luyện Nghiệp vụ Quản lý bay. Xem chi tiết
VATM: Ban hành quyết định phê duyệt giáo trình huấn luyện năng định nhân viên Đánh tín hiệu tàu bay

VATM: Ban hành quyết định phê duyệt giáo trình huấn luyện năng định nhân viên Đánh tín hiệu tàu bay

Ngày 1 tháng 12 năm 2016, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam Phạm Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 7781/QĐ-QLB về việc phê duyệt giáo trình huấn luyện năng định nhân viên... Xem chi tiết
Khai giảng khóa huấn luyện cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên kỹ thuật Công ty Quản lý bay miền Nam

Khai giảng khóa huấn luyện cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên kỹ thuật Công ty Quản lý bay miền Nam

Ngày 29/11/2016, tại trụ sở Công ty Quản lý bay miền Nam, Trung tâm Huấn luyện CNS tổ chức khai giảng khóa huấn luyện Cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên kỹ thuật CNS của Tổng công ty... Xem chi tiết