Đào tạo huấn luyện

VATM: Ban hành Quy chế Quản lý Đào tạo - Huấn luyện

VATM: Ban hành Quy chế Quản lý Đào tạo - Huấn luyện

Ngày 20/2/2017, Tổng Giám đốc Phạm Việt Dũng đã ký Quyết định ban hành Quy chế Quản lý Đào tạo - Huấn luyện của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Quy chế gồm 9 Chương, 40 Điều quy định quy... Xem chi tiết
VATM: Tổ chức Hội thảo giới thiệu về chương trình tuyển chọn học viên để đào tạo Kiểm soát viên không lưu tại New Zealand bằng kinh phí tự túc

VATM: Tổ chức Hội thảo giới thiệu về chương trình tuyển chọn học viên để đào tạo Kiểm soát viên không lưu tại New Zealand bằng kinh phí tự túc

Tiếp tục thực hiện Đề án xã hội hóa đào tạo Kiểm soát viên không lưu, từ ngày 6- 8 tháng 2 năm 2017, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã phối hợp với Công ty Airways New Zealand tổ chức... Xem chi tiết
VATM: tổ chức khóa đào tạo kiến thức cơ bản ISO 9001:2015, xây dựng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

VATM: tổ chức khóa đào tạo kiến thức cơ bản ISO 9001:2015, xây dựng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 28 - 29 tháng 12 năm 2016, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức khóa đào tạo kiến thức cơ bản ISO 9001:2015 và đào tạo xây dựng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng... Xem chi tiết