Tin hoạt động các đơn vị

Hội nghị ký kết Văn bản hiệp đồng giữa Trung tâm Quản lý luồng không lưu- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị quân sự thuộc Quân chủng Phòng không không quân

Hội nghị ký kết Văn bản hiệp đồng giữa Trung tâm Quản lý luồng không lưu- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị quân sự thuộc Quân chủng Phòng không không quân

Ngày 18/4/2018, tại Trung tâm Quản lý luồng không lưu đã diễn ra cuộc họp thống nhất nội dung và lễ ký kết Văn bản hiệp đồng Bảo đảm an toàn giữa Trung tâm Quản lý luồng không lưu (QLLKL)... Xem chi tiết
Hội thảo công tác hiệp đồng bay và phổ biến tổ chức vùng trời khu vực Cam Ranh

Hội thảo công tác hiệp đồng bay và phổ biến tổ chức vùng trời khu vực Cam Ranh

Sáng 12 tháng 4 năm 2018 tại Đài kiểm soát không lưu Cam Ranh, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam kết hợp với Quân chủng Phòng không- Không quân, Quân chủng Hải quân tổ chức hội thảo Công... Xem chi tiết
Tổ chức thành công Hội nghị công tác tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát năm 2018

Tổ chức thành công Hội nghị công tác tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát năm 2018

Ngày 2/4/2018, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tổ chức Hội nghị công tác tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin dẫn đường, giám sát (CNS) năm 2018 tại trụ sở Công ty. Xem chi tiết
Công ty Quản lý bay miền Bắc công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Đàm Thế Hưng giữ chức Phó Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Bắc

Công ty Quản lý bay miền Bắc công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Đàm Thế Hưng giữ chức Phó Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Bắc

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Đàm Thế Hưng giữ chức Phó Giám đốc Công ty. Xem chi tiết