Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác khí tượng năm 2024