Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2024