VATM: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Lễ kỷ niệm 30/4, 01/5/2017