VATM: Tổ chức Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 43 – Vì hòa bình cấp Tổng công ty