Tin hoạt động Tổng công ty

Khảo sát phục vụ công tác triển khai mạng giám sát và thông tin liên lạc

Khảo sát phục vụ công tác triển khai mạng giám sát và thông tin liên lạc

Từ ngày 14/4 đến ngày 17/4/2017, đoàn công tác của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam do ông Bế Nhật Hoàn, Trưởng Ban Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã có chuyến làm việc tại huyện đảo Phú Quý,... Xem chi tiết
VATM: Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá tình hình thực tế trong khuôn khổ Chương trình hợp tác về không lưu giữa VATM và NAVBLUE

VATM: Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá tình hình thực tế trong khuôn khổ Chương trình hợp tác về không lưu giữa VATM và NAVBLUE

Từ ngày 10-12 tháng 4 năm 2017, tại Trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá tình hình thực tế do NAVBLUE thực hiện trong khuôn khổ... Xem chi tiết
VATM: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017

VATM: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017

Ngày 11/4/2017, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ký ban hành công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017. Xem chi tiết