Đào tạo huấn luyện

VATM: Tập huấn toàn Tổng công ty về chuyên môn kế toán tài chính và công tác đầu tư

VATM: Tập huấn toàn Tổng công ty về chuyên môn kế toán tài chính và công tác đầu tư

Năm 2015, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành rất nhiều các thông tư thay đổi chế độ kế toán, thuế và công tác đầu tư áp dụng cho doanh nghiệp. Để kịp thời cập nhật nội... Xem chi tiết
VATM: Hội thảo về công tác đào tạo, huấn luyện chuyên ngành Không lưu

VATM: Hội thảo về công tác đào tạo, huấn luyện chuyên ngành Không lưu

Với mục đích tìm ra các giải pháp thúc đẩy và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện nhằm phát triển nguồn nhân lực nói chung và kiểm soát viên không lưu nói riêng, ngày... Xem chi tiết
Tập huấn

Tập huấn "Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ ngành Giao thông Vận tải" – một chương trình hữu ích.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT về nâng cao công tác truyền thông, trong hai ngày 14 và 15/11, Báo Giao thông phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng (MEC) đã tổ... Xem chi tiết
Chỉ thị về tổ chức đào tạo tiếng Anh cho Kiểm soát viên Không lưu

Chỉ thị về tổ chức đào tạo tiếng Anh cho Kiểm soát viên Không lưu

Với mục đích đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động bay và nâng cao chất lượng dịch vụ Không lưu, ngày 29/9/2014, Tổng giám đốc Đinh Việt Thắng đã ban hành Chỉ thị số 4536/CT-QLB về... Xem chi tiết
Nguồn nhân lực lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

Nguồn nhân lực lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

Ngày 15/05/2014 Bộ trưởng Bộ GTVT đã có quyết định số 1834/QĐ-BGTVT phê duyệt “Chiến lược phát triển Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Chiến lược xác... Xem chi tiết
Thay đổi một số nội dung trong chương trình đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh

Thay đổi một số nội dung trong chương trình đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh

Bắt đầu từ đợt đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh của nhân viên hàng không nhóm Quản lý hoạt động bay tháng 4/2014, một số nội dung trong chương trình đánh giá như phương thức đánh giá... Xem chi tiết