Đầu tư phát triển

Nâng cao hiệu quả công tác đầu tư tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Nâng cao hiệu quả công tác đầu tư tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ quản lý bay trong hai vùng thông báo bay là: vùng thông báo bay Hà Nội (Ha Noi FIR) và vùng thông báo bay Hồ Chí Minh... Xem chi tiết
Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 - 2013

Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 - 2013

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-ĐUTCT ngày 25/1/2013 của Đảng ủy Tổng công ty và các Kế hoạch hành động của Hội đồng thành viên, Ban Điều hành tại các quyết định số 74/QĐ-HĐTV và 416/QĐ-QLB;... Xem chi tiết
Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội

Dự án ATCC Hà Nội có tổng mức đầu tư trên 750 tỷ từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, trên khu đất có tổng diện tích là 20.566m2, tại số 5/200 đường Nguyễn... Xem chi tiết
Tổ chức Lễ bàn giao Đài Kiểm soát không lưu và Đài dẫn đường DVOR/DME cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Tổ chức Lễ bàn giao Đài Kiểm soát không lưu và Đài dẫn đường DVOR/DME cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Dự án “Đầu tư xây dựng Đài kiểm soát không lưu Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc” do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là Chủ đầu tư, công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay là chủ đầu tư ủy... Xem chi tiết